Становништво и насеља општине Рашка у функцији привредног развоја

Радослав Д. Павловић

Становништво и насеља општине Рашка у функцији привредног развоја

Година: 1995.

ISBN: 86-7587-015-9

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 40.