Становништво Прокупља

Вујадин Рудић

Становништво Прокупља

Година: 1992.

ISBN: 86-7587-011-6

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 37.