Стварније од стварног - антропологија Азерота

Љиљана Гавриловић

Стварније од стварног - антропологија Азерота

Година: 2016.

ISBN: 978-86-7587-080-7

Посебна издања Етнографског института САНУ 84 Београд 2016.