Стварније од стварног: антропологија Азерота

Љиљана Гавриловић

Стварније од стварног: антропологија Азерота

Година: 2016.

ISBN: 978-86-7587-080-7

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 84.