Терминологија племенског друштва у Црној Гори

Васа Чубриловић

Терминологија племенског друштва у Црној Гори

Година: 1959.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 9.