Топлица: етнички процеси и традиционална култура

Видосава Николић-Стојанчевић

Топлица: етнички процеси и традиционална култура

Година: 1985.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 28.