Традиционално и савремено у култури Срба

Ур. Драгана Радојичић

Традиционално и савремено у култури Срба

Година: 2003.

ISBN:

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 49.