Традиционално усмено народно стваралаштво ужичког краја

Радослав – Раде Познановић

Традиционално усмено народно стваралаштво ужичког краја

Година: 1988.

ISBN: 398.8 (497.11-3)

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 30, свеска 1.