Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља

Софија Милорадовић

Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља

Година: 2003.

ISBN: 86-7587-028-0

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 47.