https://bestjuicerforgreens.net/wp-content/uploads/2022/02/index.html

https://www.lauftria-hsvmelk.at/wp-content/uploads/2023/01/index.html

Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља | Етнографски Институт
Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља

Софија Милорадовић

Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља

Година: 2003.

ISBN: 86-7587-028-0

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 47.