Југословенски етнограф Никола Арсеновић

Љиљана Гавриловић

Југословенски етнограф Никола Арсеновић

Година: 2006.

ISBN: 86-7587-034-5

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 55.