Југословенски етнограф Никола Арсеновић

Љиљана Гавриловић

Југословенски етнограф Никола Арсеновић

Година: 2006.

ISBN: 86-7587-034-5

Посебна издања ЕИ САНУ 56 Београд 2006.