Ethnic symbols and migrations. Serbian Communities in USA and Canada

Мирослава Лукић Крстановић; Мирјана Павловић

Ethnic symbols and migrations. Serbian Communities in USA and Canada

Година: 2016.

ISBN:

Посебна издања Етнографског института САНУ 87,  Београд 2016. Књига је објављена у суиздаваштву са Српским генеалошким центром.