O политикама, идентитетима и друге музејске приче

Љиљана Гавриловић

O политикама, идентитетима и друге музејске приче

Година: 2009.

ISBN: 978-86-7587-050-0

Етнографски институт САНУ.

Посебна издања, књига 65.