Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica.

Микоња Кнежевић, Милеса Стефановић-Бановић

Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica.

Година: 2021.

ISBN: 978-86-7587-107-1 / 978-86-915815-9-6

Суиздавач монографије је Издавачка делатност Храма Светог Саве 2021.       

Монографија садржи критичко издање српскословенских превода три краћа списа Григорија Паламе, репрезентативног мислиоца (позно)византијског средњовековља, и једног трактата Давида Дисипата, Паламиног ученика и нашој научној јавности мало познатог аутора. У обзир су узети сви до сада познати (као и неки нови) преписи ових расправа, док су напоредо са њима дати и њихови грчки предлошци заједно са преводом на савремени српски језик. Сваки од изворних текстова пропраћен је обимном аналитичком студијом, у којој су изворни текстови тумачени контекстуално и интердисциплинарно – са историјског, текстолошког, философског, културолошког, теолошког и филолошког аспекта. Књига, у виду Appendix-а, садржи и Синаксарско житије Светог Григорија Паламе у преводу и преради Гаврила Стефановића Венцловића, где изворни текст једнако прати опсежна уводна студија о преводилачком поступку, могућем предлошку и језичким особеностима овог текста.