Јуче је, у просторијама Етнографског института САНУ, одржан први радни састанак партнерских организација које реализују пројекат ХЕРОИНЕ. Ово је била прилика да се сви чланови пројектног тима, на челу са др Иваном Ђорђевићем, руководиоцем пројекта, упознају и договоре даље активности предвиђене пројектним планом. Том приликом дефинисана је динамика реализације свих пројектних активности, прецизирана је методологија рада у ромским заједницама на терену, те су детаљно продискутовани поједини сегменти дисеминације и презентације резултата теренских истраживања. 

Састанак је протекао у пријатној и радној атмосфери.