Задовољство нам је да вас обавестимо да је пројекат Етнографског института САНУ под називом Heritage of Emancipation: Empowering Roma Women through Networks of Solidarity (HEROINES), добио средства за реализацију на конкурсу „Јавни позив за пројекте грађанских научних истраживања” који је расписао Центар за промоцију науке. Посебно нам је задовољство чињеница да је наш предлог један од 6 финансираних у конкуренцији од 130 пројеката из свих области истраживања, заузимајући 4. позицију према коначној ранг листи.

Пројекат је фокусиран на еманципацију Ромкиња у Србији, уз препознавање и адресирање постојећих ограничења у сличним истраживањима. Пројекат је замишљен као колаборативни програм који је усмерен на партнерство са заједницом применом приступа мапирања заједнице. Овај приступ је заснован на активном учешћу и директном ангажовању заједнице у прикупљању података. Крајњи резултат пројекта биће Приручник за мапирање заједнице, као и публикација и изложба о еманципацији Ромкиња.

Носилац пројекта је Етнографски институт САНУ, а партнери су Филозофски факултет УБ и Женски ромски центар БИБИЈА. Руководилац пројекта је др Иван Ђорђевић, виши научни сарадник Етнографског института САНУ.