U izdanju Etnografskog instituta SANU i Ansambla narodnih igara i pesama Srbije objavljen je međunarodni zbornik radova „Koreografija tradicionalnog plesa na sceni: Krize, perspektive i globalni dijalozi“. Sadržaj zbornika čini 14 naučnih radova koje potpisuju naučnici i naučnice iz Srbije, Hrvatske, SAD, Irske, Francuske, Velike Britanije, Kanade, Turske i Makedonije. 

Zbornik radova je nastao kao rezultat niza konferencija održanih tokom Etnosamita TradicijaNova, u organizaciji Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“. Radovi u zborniku inicijalno su predstavljeni kao prezentacije na konferencijama, a potom su, putem dugogodišnjih ponovljenih susreta, dijaloga i sazrevanja, prerasli u tekstove. Ovaj Zbornik istražuje teorijske i praktične probleme, nedoumice i izazove koji se javljaju u domenima profesionalne scenske prezentacije tradicionalnih plesova u Jugoistočnoj Evropi, ali i povezuje pomenute diskusije sa globalnim tokovima i diskursima o plesu, umetnosti i nasleđu.

Urednici zbornika su: prof. dr Dunja Njaradi, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu; dr Miloš Rašić, naučni saradnik Etnografskog instituta SANU i dr Krešimir Dabo, naučni saradnik Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu.

Zbornik radova je dostupan na sledećoj adresi: https://etno-institut.co.rs/storage/929/6668a25aa606b_Choreography-of-Traditional-Dance-on-Stage-eng-srp.pdf