Naučna savetnica Etnografskog instituta SANU dr Gordana Blagojević je 20. marta održala predavanje po pozivu na grčkom jeziku na Odeljenju za istoriju i arheologiju Filozofskog fakulteta Nacionalnog i Kapodistrijinog Univerziteta u Atini studentima osnovnih studija u okviru kursa Novija i savremena grčka istorija (1830-2000) koji drži prof. dr Spiridon Plumidis. Čestitamo koleginici!