Pozivamo vas na predstavljanje novog izdanja „Digitalne baze Folklorne zbirke Etnografskog instituta SANU“, koje će se održati 24. januara 2024.godine u 11 časova u sali Audiovizuelnog centra SANU, na prvom spratu zgrade u Knez Mihailovoj 36.

Početkom 2020. godine, odlukom direktorke Instituta, prof. dr Dragane Radojičić, u Etnografskom institutu SANU je oformljena radna grupa sa zadatkom da sistematizuje arhivsku građu od oko 20.000 folklornih tekstva koji se čuvaju u Etnografskom institutu, a rukovoditeljki te radne grupe, dr Đorđini Trubarac Matić, povereno je da osmisli optimalno rešenje za buduće korišćenje i pristup toj arhivskoj građi.

Iako je folklorna građa arhivirana u EI SANU interno nazivana „Pesme iz NOB-a“, nju čine tematski raznorodni tekstovi, među kojima ima i onih koji tematizuju posleratnu izgradnju zemlje, društveno-političke događaje i reforme, nove sociokulturne fenomene, obračun sa klasnim i ideološkim protivnicima koji je usledio neposredno nakon Drugog svetskog rata, previranja nakon donošenja Rezolucije Informbiroa o Komunističkoj partiji Jugoslavije; veliki broj pesama čine i one o radu, radnim akcijama, jednom novom tipu žene (poniklom na značajno izmenjenim modelima društveno poželjnog u odnosu na do tada dominantne patrijarhalne nazore), kao i šaljive, ljubavne, erotske i druge pesme.

Tokom 2022. i 2023. godine grupa saradnika Etnografskog instituta SANU u sastavu dr Đorđina Trubarac Matić,  dr Milan Tomašević, dr Nina Aksić, Biljana Milenković Vuković i Bojana Vuković (2022), kojima su se u 2023. pridružili dr Danilo Trbojević i msr Konstantin Ađanin, radila je na realizaciji projekta pod nazivom „Izrada digitalne baze narodnih pesama iz arhive EI SANU", podržanog od strane Ministarstva za kuluru Republike Srbije. Tehničku pomoć u realizaciji softverskih rešenja timu je pružio inž. Branislav Tomić.

Projekat je za cilj imao sistematizaciju segmenta arhivske građe i njegovu digitalnu obradu, kao i izradu same digitalne Baze i veb aplikacije za njeno predstavljanje na internetu, koje ujedno pružaju mogućnost različitih vidova naprednih pretraga. Internet verziji Baze moguće je pristupiti na: https://folklornazbirka.ei.sanu.ac.rs/lppesme/index.phpNa prezentaciji novog izdanja „Digitalne baze Folklorne zbirke Etnografskog instituta SANU“ biće predstavljene mogućnosti koje nova verzija internet aplikacije Baze pruža svojim korisnicima. Celokupan tim koji je radio na projektu biće tu da pruži odgovore na pitanja zainteresovane naučne i stručne javnosti.