Nematerijalno kulturno nasleđe i etnička raznovrsnost – terenska istraživanja Banata

Nematerijalno kulturno nasleđe i etnička raznovrsnost – terenska istraživanja Banata

Ovaj naučni skup predstavlja jedan od rezultata rada na projektima Etnografskog instituta SANUkoji su se odnosili na Banat, a pre svega projekta Nematerijalno kulturno nasleđe u multietničkim zajednicama Banata koji je tokom 2013 i 2014. godine finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja RS. Cilj ovog projekta bio je identifikacija, istraživanje i dokumentacija različitih oblika nematerijalnog kulturnog nasleđa Banata, sa naglaskom na afirmaciji onih elemenata koji nisu omeđeni na jednu etničku zajednicu, već predstavljaju plod zajedničkog života u ovoj specifičnoj multietničkoj i multikulturnoj sredini. Pored saradnika na projektu, pozvano je još nekoliko istraživača, koji se već godinama bave temom nematerijalnog nasleđa Banata. Izlaganja i diskusije obuhvatali su pitanja koja se odnose na koncepte, značenja i načine održavanja ovog nasleđa u samim zajednicama, probleme njegovog naučnog istraživanja, kao i dokumentovanja i zaštite.Rezultati koji su prezentirani predstavljaju smernice za dalja istraživanja.

 

Organizacioni odbor:

dr Mladena Prelić

dr Biljana Sikimić

dr Gordana Blagojević

dr Mirjana Pavlović

dr Aleksandar Кrel