Onlajn konferencija „Različiti identiteti i funkcije urbanog prostora: uporedno proučavanje prilika u Beogradu i Atini“

Onlajn konferencija „Različiti identiteti i funkcije urbanog prostora: uporedno proučavanje prilika u Beogradu i Atini“

Druga srpsko-grčka konferencija „Različiti identiteti i funkcije urbanog prostora: uporedno proučavanje prilika u Beogradu i Atini“, koja će se održati 29-30. novembra 2021. godine, predstavlja rezultat rada na istoimenom bilateralnom naučnom projektu, koji Etnografski institut SANU sprovodi u saradnji sa Laboratorijom za folklor i socijalnu antropologiju Odeljenja za istoriju i etnologiju Demokritovog univerziteta Trakije. Rukovodioci projekta su dr Gordana Blagojević, naučni savetnik EI SANU, sa srpske strane i prof. dr Manolis G. Varvunis, sa grčke strane.

Cilj ove konferencije je da kroz komparativnu studiju dve prestonice, Atine i Beograda, u dijahronijskoj perspektivi prikaže i analizira različite upotrebe gradskog prostora. Učesnici konferencije će kroz svoja izlaganja ukazati na višeslojne identitete i funkcije urbanih prostora, kao i savremene izazove sa kojima se suočavaju njihovi stanovnici.

Кonferencija će u potpunosti biti realizovan na engleskom jeziku i onlajn, u satnici prema vremenu u Beogradu.  

Link za konferenciju za 29.11.2021: https://zoom.us/j/99619422121?pwd=MkZUUXhkUHFzUmNkUldFVVllaUl1QT09 

Link za konferenciju za 30.11.2021: https://zoom.us/j/98690175358?pwd=b1B3VWpSdmNhMk4wZkFNb2NrMVpXQT09

Program skupa, kliknite ovde. Кnjiga apstrakata, kliknite ovde.