Виртуелна изложба о српском етнологу и фолклористи Тихомиру Р. Ђорђевићу, постављена је 2018. године на сајту Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду поводом значајног јубилеја – 150 година од његовог рођења. Циљ изложбе је да у дигиталном облику представи живот и рад Т. Р. Ђорђевића, поједине његове радове, као и делове публикација, које могу бити занимљиве и за ширу јавност (фотографије, посвете аутора, рукописна и архивска грађа и др.). За ту сврху посебно је дигитализован и часопис Kараџић, који је Ђорђевић сам покренуо и издавао.

Ауторке виртуелне изложбе су наше колегинице и библиотекари саветници Биљана Миленковић Вуковић из Етнографског института САНУ и Сунчица Глишић из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. У библиотечким фондовима обе институције чувају се драгоцене публикације и архивска грађа нашег признатог научника.

Линк изложбе: http://www.unilib.rs/izlozbe/tihomir_djordjevic/index.html