Сараднице Етнографског института САНУ др Ђорђина Трубарац Матић, др Нина Аксић, Бојана Вуковић и сарадници др Милан Томашевић и др Данило Трбојевић учествовали су на XX конференцији „Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и дигитална хуманистика“, националном скупу са међународним учешћем, у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду и Националног центра за дигитализацију, у уторак 12. септембра 2023. године.

Излагали су реферат на тему „Израда Дигиталне базе Фолклорне збирке Етнографског института САНУ - први резултати текућег пројекта“. Учесницима и учесницама конференције  представљен је процес рада на Пројекту, тренутни резултати, изглед радне верзије Базе, као и интернет верзија Базе са слободним приступом .

Тренутној верзији Дигиталне базе Фолклорне збирке ЕИ САНУ могуће је приступити преко линка:

https://folklornazbirka.ei.sanu.ac.rs/lppesme/index.php  

 Пројекат „Израда Дигиталне базе Фолклорне збирке Етнографског института САНУ“ реализују Етнографски институт САНУ и Министарство културе Републике Србије.