Дана 20. децембра 2021. године у просторијама Етнографског института САНУ додељене су Награде Етнографског института САНУ 2020-2021. године и то у две категорије:

  1. Награда Етнографског института САНУ 2020-2021. године за резултате у етнолошким и антрополошким истраживањима реализованим у двогодишњем периоду додељена је монографији у издању Етнографског института САНУ "Снови о прошлости и традицији – Олга Бенсон".
  2. Награда Етнографског института САНУ 2020-2021. године за укупну делатност и допринос етнолошким и антрополошким истраживањима, њиховом организовању, извођењу и публиковању резултата, те доприносу у изградњи етнолошких и антрополошких институција додељена је проф. др Драгани Антонијевић, редовној професорки на Одељењу за етнологију и  антропологију Филозофског Факултета Универзитета  у Београду.

Честитамо добитницима Награде Етнографског института САНУ 2020-2021. године!