16. априла 2024. године на функцију директора Етнографског института САНУ ступио је др Бранко Бановић. Колега Бановић је све нивое академских студија завршио на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Од 2008. до 2021. године радио је на различитим позицијама у Завичајном музеју Пљевља (документариста, кустос етнографске збирке, директор), где је стекао стручно звање музејског саветника (2014). Од 2017. године ангажован је на Факултету за културу и туризам Универзитета Доња Горица као гостујући предавач на основним и постдипломским студијама. Од јуна 2021. године запослен је у Етнографском институту САНУ на позицији вишег научног сарадника. Његова научна библиографија обухвата радове из области идентитета, политичке антропологије, родних студија, мултикултурализма, културног наслеђа, друштвене историје, као и радове који се баве антропологијом заштите животне средине, антроплогијом рударења и медицинском антропологијом. 

Колеги Бановићу желимо пуно успеха у даљем раду!