Др Катарина Митровић, научна сарадница Етнографског института САНУ, од 1. децембра 2022. до 28. фебруара 2023. године била је ангажована на постдокторском пројекту у Републици Чешкој, а при Одељењу за социјалну и културну антропологију Факултета за уметност и филозофију Универзитета Пардубице. Њен ангажман био је везан за пројекат „Трендови у социјалној и културној антропологији“ и истраживања у областима примењене антропологије, економске антропологије и антропологије одрастања. Током боравка у Пардубицама, Митровићева је истраживала студентске миграције пратећи хоризонтални ход студентске мобилности. Имајући у виду пут од образовања до запослења као централни за транзицију у одраслост, искуство студентске мобилности анализирала је кроз призму наратива о „добро искоришћеној“ младости, праксама позиционирања на тржишту рада, као и искуствима која доводе до осамостаљивања и одрастања. Резултате истраживања др Катарина Митровић представила је на Универзитету Пардубице 21. фебруара 2023. године.

 Фотографија: др Милан Дурнак