Научни сарадник Етнографског института Ноел Путник одржао је 13. фебруара предавање на Семинару за математику и музику Математичког института САНУ под насловом „De harmonia mundi: филолошко-историјски осврт на појмове симетрије и хармоније“. У предавању је етимолошко-семантичком анализом термина „хармонија“ и „симетрија“, као и сажетим разматрањем њихових потврда у списима античких аутора, указано на њихов вишеструки значај у различитим областима људског духа: филозофији, религији, математици, науци и уметности, нарочито ликовној и музичкој. Посебна пажња посвећена је развоју појма хармоније код питагорејаца и Платона, код којих тај појам лежи у основи космолошког концепта хармоније сфера.

Предавање се може погледати преко линка https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/HrtEYzPuMm6F3f8o3