У петак 15. децембра 2023. године, у просторијама Етнографског института у Београду, одржан је у организацији Института једнодневни научни скуп „Рецепција старих светова“. Скуп је био посвећен трансдисциплинарном истраживању и критичком проучавању појма рецепције у науци, култури и уметности, тј. проучавању бројних модалитета пријема и апропријације различитих култура и текстова кроз епохе. На скупу је учествовало шеснаест истраживача/ица и било заступљено седам академских институција, од којих и једна инострана: Филозофски и Филолошки факултет Универзитета у Београду, Етнографски институт САНУ, Институт за књижевност и уметност у Београду, Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду и Централноевропски Универзитет из Беча.

Међу учесницима/ама је било петоро чланова Етнографског института САНУ: научне саветнице др Лада Стевановић и др Гордана Благојевић, те научни сарадници др Ђурђина Шијаковић Маиданик, др Милан Томашевић и др Ноел Путник.

У веома динамичној и срдачној атмосфери, питање рецепције, као једно од кључних питања у друштвено-хуманистичким наукама, преиспитивало се из вишеструких перспектива – антропологије и етнологије, филозофије, класичних наука, историје уметности, студија књижевности, критичке теорије и др. У четири сесије било је шеснаест излагања, а за њима је уследила панел дебата на којој су истакнути значај и предности оваквих трансдисциплинарних окупљања посвећених заједничким темама.