Изложба „Снови о прошлости и традицији: Олга Бенсон“ отворена је 5. новембра 2020, у згради Градске управе града Панчева. Овом изложбом Етнографски институт САНУ обележио је 130 година од рођења фолклорне сликарке Олге Бенсон, која је у Етнографском институту САН радила од његовог оснивања 1947. до 1950. године, када је емигрирала у САД. О етнографско-фолклорној збирци, која броји преко 500 цртежа и акварела на којима су детаљно приказани елементи материјалне културе Срба (пре свега, куће, покућство и народне ношње), као и о начину на који се средином 20. века, пре широке доступности колор фотографије, у оквиру етнологије систематски бележило оно што је сматрано важним аспектима традиције, на отварању изложбе говорила је ауторка проф. др Љиљана Гавриловић. Изложбени материјал, изузетне документарне и историјске вредности, посетиоцима је доступан до 15. новембра 2020. године.

Збирка фолклорне сликарке Олге Бенсон доступна је и онлајн: http://www.serbia-forum.org/sf/olga_benson