Етнографски институт САНУ, у периоду од 3. до 7. јула, организовао је истраживачку праксу за студенте и студенткиње Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Бегораду. Пракса је реализована под именом „У потрази за истраживачким темама: истраживање културног и дисциплинарног наслеђа у архивској грађи Етнографског института САНУ“.

Циљ праксе био је да студенте и студенткиње оспособи за базично антрополошко истраживање и рад са архивским материјалом, те спроведе кроз процесе сређивања, обраде и дигитализације поменуте грађе. Кроз практичан рад у документацији ЕИ САНУ, студенти и студенткиње имали су прилику да се упознају са доступним фондовима, збиркама и разноврсним подацима који се ту чувају, али и да стекну основна знања из домена дигитализације.

Такође, организована је посета Етнографској збирци Архива Српске академије наука и уметности. Менторке и ментор праксе били су: Бојана Вуковић и др Милош Рашић (ЕИ САНУ) и Ана Дајић (Филозофски факултет УБ). Истраживачка пракса је прва активност реализована у оквиру потписаног Споразума о сарадњи између ЕИ САНУ и Филозофског факултета Универзитета у Београду.