Календар онлајн активности Етнографског института САНУ за 2021. годину

времеактивностплатформа
27. априлПредстављање ЕРИМ пројекта "Еуропски резим ирегуларизираних миграција - од етнографије до појмовника" (предавач – др Маријана Хамершак, Загреб)зоом
10. мајВиртуелна изложба  „Тихомир Р. Ђорђевић – 150 година од рођења“сајт/fb
4. јунПредавање Чедомиле Маринковић „Религија и простор: градација светости на примеру јерусалимског храма“зоом
15. јунВиртуелна презентација са конференције „Научнице у друштву“сајт/fb
20. октобарВЕБИНАР: ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЛЕЂА И ЗНАЧАЈА НАУЧНИЦА У СРБИЈИ - МЕТОДЕ И ПРИСТУПИзоом
23. октобарПромоција Зборника радова „Пропаганда и јавни наративи у соц. Југославији“зоом
01. новембар  Интерна радионица за докторантезоом
3. новембарВЕБИНАР: ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЛЕЂА И ЗНАЧАЈА НАУЧНИЦА У СРБИЈИ - МЕТОДЕ И ПРИСТУПИзоом
15. новембарПредавање Мирјане Савић (Народни музеј у Краљеву) о споменаримазоом
17. новембарВЕБИНАР: ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЛЕЂА И ЗНАЧАЈА НАУЧНИЦА У СРБИЈИ - МЕТОДЕ И ПРИСТУПИзоом
29/30. новембарНаучна конференција „Different Identities and Functions of Urban Space: A Comparative Study of the Circumstances in Belgrade and Athens“зоом
1. децембарВЕБИНАР: ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЛЕЂА И ЗНАЧАЈА НАУЧНИЦА У СРБИЈИ - МЕТОДЕ И ПРИСТУПИзоом
15. децембарВЕБИНАР: ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЛЕЂА И ЗНАЧАЈА НАУЧНИЦА У СРБИЈИ - МЕТОДЕ И ПРИСТУПИзоом