У понедељак 18.09.2023. у 11 сати у Згради САНУ (Кнез Михаилова 36, 1. спрат, сала 102) одржаће се догађај на коме ће бити представљени резултати међународног научно-истраживачког пројекта "Европски режим ирегуларизираних миграција на периферији ЕУ: од етнографије до појмовника" (ЕРИМ). Пројекат финансира Хрватска заклада за знаност (IP 2019-04-6642).

Пројекат окупља истраживаче из Србије, Хрватске и Словеније, како би се сакупили и анализирали подаци о ирегуларизованим миграцијама у транснационалном контексту Европске уније и Балкана. Коришћењем појма "ирегуларизоване миграције", сарадници на пројекту наглашавају да миграције нису инхерентно "илегалне" или "нерегуларне", већ се таквима конструишу путем различитих друштвених процеса који их окружују, као што су секуритизација и криминализација миграција.

Фокус представљања биће на е-ЕРИМ дигиталној платформи: https://e-erim.ief.hr/.
 

Платформа е-ЕРИМ обухвата низ прилога који бацају светло на различите аспекте миграционих процеса, истовремено представљајући перспективе и искуства актера (као што су избеглице, мигранти, локално становништво, локалне власти, цивилни сектор) и указујући на њихове међусобне релације, повезаности и дискрепанције. Ова дигитална мрежа поjmова о миграцијама се може посматрати и као експериментална форма представљања на први поглед фрагментиране, а заправо интегрисане грађе, добијене квалитативним методама етнографије, посматрања, учешћа, интервјуа и разговора, као и анализом писаних и других извора.
 

О е-ЕРИМ платформи, резултатима истраживања и њиховим импликацијама, разговараће панелисти: 
Др Маријана Хамершак, руководитељка пројекта, научна саветница, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб 
Др Теодора Јовановић, сарадница на пројекту, истраживач-сарадник, Етнографски институт САНУ 
Др Милош Рашић, научни сарадник, Етнографски институт САНУ 
Оља Николић Киа, активисткиња и чланица колектива "Трансбалканска солидарност"

Дискусију ће модерирати др Марта Стојић Митровић, сарадница на пројекту и виши научни сарадник у Етнографском институту САНУ.

Позивамо вас да нам се придружите, како бисмо заједно уронили у ову комплексну, етнографски изазовну тему и отворили нове перспективе у дигиталним праксама етнографије.