Етнографски институт САНУ објављује Конкурс за доделу Награда Етнографског института САНУ за научни допринос из области етнологије и антропологије. Награде се додељују у 2021. години и то за:

  1. укупну делатност и допринос етнолошким и антрополошким истраживањима, њиховом организовању, извођењу и публиковању резултата, те доприносу у изградњи етнолошких и антрополошких институција.
  2. резултате у етнолошким и антрополошким истраживањима реализованим у двогодишњем периоду до закључења Конкурса.

Предлагачи за награде могу бити институције и појединци. 

Предлог мора садржати писано образложење у обиму од највише трећине ауторског табака (до 10.000 – десет хиљада компјутерских карактера).

Предлози се достављају Етнографском институту САНУ, Кнез Михаилова 36, 11 000 Београд или електронским путем на адресу eisanu@ei.sanu.ac.rs са назнаком „За Награду Етнографског института САНУ“.

Рок за предају предлога је 15. октобар 2021. године.

Награда се састоји из плакете и пратећег документа о додели награде који издаје Институт.