МА Теодора Јовановић, истраживачица сарадница Етнографског института САНУ, била је полазница летње школе о родно осетљивом буџетирању и мерењу родне равноправности у научним институцијама, одржаној 28., 29. и 30. јуна 2023. у Месини (Италија).

Полазници школе су били студенти и студенткиње докторских студија из различитих земаља. Летња школа реализована je у оквиру европског Хоризонт 2020 пројекта „LeTSGEPs” (Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in Research Institutions), у којем је Математички институт САНУ један од партнера. 

Теме предавања на летњој школи биле су родна равноправност у науци, планови родне равноправности, мерење родне равноправности и увођење родно осетљивог буџетирања у научне институције. Поред предавања, полазници школе су у групама радили на квантитативној и квалитативној анализи података италијанских универзитета, на основу које су израдили планове родне равноправности за одређене универзитете.