У периоду 5–9. јула 2023. године сараднице Етнографског института САНУ др Бојана Богдановић и др Нина Аксић боравиле су у Темишвару где су учествовале у реализацији планираних активности у оквиру пројекта „Истраживање историје и културе Срба у Румунији“. У овој фази пројекта започета је израда дигиталног архива теренске грађе прикупљене у истраживаним српским заједницама у румунском делу Баната почев од 2016. године до данас. Такође, за септембар месец текуће године договорене су наредне пројектне активности које подразумевају поновни одлазак истраживача Етнографског института САНУ на терен са циљем прикупљања података везаних за културу Срба који насељавају погранично подручје Румуније са Србијом. 

Пројекат „Истраживање историје и културе Срба у Румунији“ реализује Центар за научна истраживања културе Срба у Румунији (Темишвар).