Научни сарадник Етнографског института САНУ, др Милош Рашић, боравио је на Универзитету у Лиону (Université Lumière Lyon 2), у период од 1. до 5. децембра 2022. године. Током боравка, др Рашић је одржао гостујуће предавање у оквиру мастер студија антропологије, на предмету “Curent Issues in Antrhropology”, под називом “Serbian ‘Gastarbeiter’ in Vienna – Construction and Presentation of Identity”. Поред гостујућег предавања, у оквиру вежби истог студијског предмета, др Рашић је менторисао израду и приказ постер презентација којима су студенти представили сопствена сазнања из области миграција.