У четвртак, 23. марта, биће одржано предавање др Душка Петровића, ванредног професора на Одсеку за етнологију и културну антропологију Филозофског факултета у Загребу. У предавању под називом „Посрнули суверенитет? Два случаја посрнућа суверенитета нације државе на примјеру Хрватске“, др Душко Петровић ће покушати да потврди или оповргне хипотезу политиколошкиње Wendy Brown о слабљењу суверенитета нације-државе у савременом глобализираном свету. На предавању ће се, најпре, дефинисати оно што предавач назива знаковима посрнућа суверенитета, а потом ће се знакови посрнућа покушати препознати на, раније етнографски описанима и анализиранима, примерима друштвене кризе у Хрватској. 

Предавање ће бити одржано у 11 сати, у Згради САНУ (Кнез Михаилова 36), 1.спрат, сала 102.