У понедељак 29. маја 2023. године у 11 сати у Згради САНУ (Кнез Михаилова 36, 1. спрат, сала 102), др Дуња Њаради ће одржати предавање "Кореографија, револуција, рат: Козарачко коло у светлу антропологије и студија плеса". Тема предавања јесу изазови теоретизације плесних пракси које се јављају током рата и револуција са специјалним освртом на плесне праксе које су се одвијале у партизанским јединицама током Другог Светског рата у Југославији. Предавање ће осветлити занемарено наслеђе партизанских плесних пракси фокусирајући се на Козарачко коло у светлу две супротстављене теоријске парадигме. Прва је парадигма антропологије плеса која плес види као културну акцију са нагласком на функцију и контекст. Друга је парадигма студија плеса која наглашава виталистичке и феноменолошке теоријске традиције са фокусом на ритам и енергију људског тела. Предавање ће укрстити ова два приступа посматрајући Козарако коло као парадигматски револуционарни плес који подразумева трансформацију индивидуалног субјекта као и трансформацију 'колективног' тела кроз чин плеса.