У четвртак 16. маја 2024. године у 12 сати, у згради САНУ (Кнез Михаилова 36, 1. спрат, сала 102), др Милина Ивановић Баришић одржаће предавање на тему ,,СМС и вибер порука - истраживачко искуство". Савремени начин живота карактерише све убрзанији проток информација. Нове технологије добијају на значају, а захваљујући њима појавили су се и нови облици комуникације. У том смислу мобилном телефону припада посебно место. Не само да је заслужан за „зближавање“ саговорника, већ је подстакао и стварање посебне врсте комуникације – комуникације путем краћих писаних текстова, тзв. порука. Ова врста комуникације одвија се у готово свим свакодневним приликама и животним ситуацијама.
Интересовање др Милине Ивановић Баришић за ову врсту стваралаштва сеже готово у саме почетке њихове појаве. У протеклом времену обавила је више истраживања прилика у којима је СМС комуникација заступљена (празнично честитање, поруке о љубави и еротици, поруке у време короне и сл.). Повод за предавање насловљено: СМС и вибер порука – истраживачко искуство је ауторска монографија: СМС и вибер порука – порука за сваког и за сваку прилику која је објављена 2023. године у оквиру Посебних издања Етнографског института САНУ.