Етнографски институт САНУ вас позива да нам се придружите на предавању др Смиљане Антонијевић Убоа (Illinois Institute of Technology, Chicago) под насловом "Међу дигиталним хуманистима: Етнографска студија о развоју дигиталног истраживачког капацитета у друштвеним и хуманистичким наукама", које ће се одржати у понедељак 2. октобра 2023. у 12 сати, у Згради САНУ (Кнез Михаилова 36), 1. спрат, сала 102.

Већ више од двадесетгодина трају теоријске расправе о овом питању, али емпиријска истраживањасу веома ретка, што додатно мистификује промишљања о томе који су научно-истраживачки капацитети потребни истраживачима у друштвеним и хуманистичким наукама у дигиталном добу. Ово предавање  настоји да осветли ту карику  која у овим расправама често изостаје. Ауторка најпре даје кратки преглед развоја поља дигиталнехуманистике, а потом  представља резултате трогодишњег етнографског истраживањаспроведеног у 23 академске институције у САД и у Европи, као и стратегију за успостављање сазнајних, вредносних и техничких капацитета у друштвеним и хуманистичким наукама проистеклу из овог истраживања. Коначно,  предавање  укратко  приказује како се ова стратегија спроводи у оквиру истраживачког пројекта ”Библиотека на Косанчићевом венцу: друштвено  памћење  и  културно  наслеђе у дигиталном добу” који, подржан од Фајлкојин фондације за децентрализовани веб (Filecoin Foundation for the Decentralized Web - FFDW),  има за циљ да на примеру дигиталне  реконструкције  библиотеке на  Косанчићевом  венцу  испита  динамику  процеса  друштвеног  памћења  и  очувања културног наслеђа у дигиталном добу.