У четвртак, 4. маја 2023. године у 19.00 часова у сали Амфитеатра Народне библиотеке Србије (Скерлићева 1, Београд), биће одржана промоција књиге Gregorius Palamas and David Disypatos. Srcipta minora. Versio Serbica. Монографија, чији су аутори сарадници Етнографског института САНУ проф. др Микоња Кнежевић и др Милеса Стефановић-Бановић, нуди прво критичко издање српскословенских превода краћих списа Григорија Паламе и Давида Дисипата, византијских мислилаца из 14. века. Архивска грађа у виду изворног српскословенског текста (укупно 25 рукописа) дата је напоредо са грчким изворником и преводом на савремени српски језик. Критичко издање списâ, које укључује varia lectiones, пропраћено је обимним уводним студијама, у којима се изворни текстови објашњавају са историјског, културолошког, философско-теолошког, етнолошког и филолошког аспекта. Аутори утврђују и разлике српскословенског текста у односу на грчке предлошке, при чему откривају да је постојало више грчких редакција текстова које анализирају. Неке од рукописа који су изложени у монографији аутори су сами пронашли, будући да су до ове књиге били непознати научној јавности. У последњем поглављу књиге представљено је прво издање синаксарског житија Григорија Паламе у преводу и преради Гаврила Стефановића Венцловића.