Дана 2. марта 2022. године у Институту за етнологију и фолклористику (Загреб) одржан је Други ЕРИМ-ов колоквијум на којем је сарадница Етнографског института САНУ Теодора Јовановић представила свој недавно објављен рад "Forced (Im)Mobilities En Route: ‘Justified’ Violence of the Border Regime in Balkans". Он је резултат етнографског теренског истраживања којe је ауторка спровела у оквиру пројекта ЕРИМ са циљем да сагледа и обухвати нивое искуства различитих актера ирегуларизованих миграција – људи у покрету (избеглица и миграната), чланова локалних заједница, запослених и представника тела локалних власти, међународних и других организација.

Истраживачки пројекат „Европски режим ирегуларизованих миграција - од етнографије до појмовника" (ЕРИМ) Института за етнологију и фолклористику, који финансира Хрватски фонд за науку (ИП 2019-04-6642), усмерен је на праћење и анализу ирегуларизованих миграција у транснационалном простору обликованом мигрантским кретањима. Пројект окупља сураднике из Хрватске (Институт за етнологију и фолклористику, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, Музичка академија у Загребу), Словеније (Факултет за социјални рад Универзитета у Љубљани, Филозофски факултет Универзитета у Љубљани) и Србије (Етнографски институт САНУ).

Рад је доступан на сајту Гласника Етнографског института САНУ и може се преузети са адресе: https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/978/859