У издању Етнографског института САНУ, Српског црквеног музеја Сентандреја и Издавачког предузећа БЕРНАР, објављена је монографија "Знано буди. Записи у српским рукописима Сентандрејске збирке", коју потписује др Милеса Стефановић-Бановић, научна сарадница Етнографског института САНУ. У овој књизи се историјском, културолошком, текстолошком, стилском и језичком анализом успоставља нова слика о записима из сентандрејске рукописне збирке која се чува у Библиотеци Српске православне епархије у Сентандреји, једној од најважнијих српских културних установа ван граница Србије. Управо објављена монографија доприноси бољем поимању догађаја и времена у којима су записи настали као и услова у којима је српско становништво живело и стварало на новим просторима након велике сеобе 1690. године.