У оквиру нове серије монографских издања Етнографског института САНУ, објављена је друга публикација под називом "Gregorius Palamas and David Disypatos. Scripta minora. Versio Serbica". Књига, коју потписују проф. др Микоња Кнежевић и др Милеса Стефановић-Бановић, представља значајно истраживање византијско-српских културолошких веза које су биле посебно интензивне у 14. веку. Архивска грађа која је њоме обухваћена представља до сада непознате изворе како за стицање нових увида из српског културног наслеђа средњег века, тако и за етнолошка и антрополошка проучавања тог периода. Изложена грађа показује која су то интелектуална и духовна кретања била пресудна за моделовање српског културног обрасца и српског религијског идентитета на заласку средњег века.

Монографија садржи критичко издање српскословенских превода три краћа списа Григорија Паламе, репрезентативног мислиоца (позно)византијског средњовековља, и једног трактата Давида Дисипата, Паламиног ученика и нашој научној јавности мало познатог аутора. У обзир су узети сви до сада познати (као и неки нови) преписи ових расправа, док су напоредо са њима дати и њихови грчки предлошци заједно са преводом на савремени српски језик. Сваки од изворних текстова пропраћен је обимном аналитичком студијом, у којој су изворни текстови тумачени контекстуално и интердисциплинарно – са историјског, текстолошког, философског, културолошког, теолошког и филолошког аспекта. Књига, у виду Appendix-а, садржи и Синаксарско житије Светог Григорија Паламе у преводу и преради Гаврила Стефановића Венцловића, где изворни текст једнако прати опсежна уводна студија о преводилачком поступку, могућем предлошку и језичким особеностима овог текста.      

Суиздавач монографије је Издавачка делатност Храма Светог Саве 2021.