У издању Етнографског института САНУ објављена је монографија "Љубавне нити. Концепти љубави у европској и српској култури" ауторке др Иване Башић, вишег научног сарадника ЕИ САНУ. У монографији се сагледавају разнолике концептуализације љубави у европској и српској култури. Монографија појашњава зашто је једна веома интимна емоција заправо тачка пресека и извориште значајних друштвених тема, укратко, креатор свега – од самог људског живота, до индивидуалног и колективног идентитета и трансформација заједница и култура, те стога (треба да) представља један од кључних културолошких, антрополошких, социолошких, теолошких и филозофских појмова, али заслужује  да се њоме бави и посебна дисциплина.

Издање можете преузети са адресе: https://etno-institut.co.rs/storage/623/61a5d2900f537_Ivana-Basic-Ljubavne-niti.-Koncepti-ljubavi-u-evropskoj-i-srpskoj-kulturi.pdf