У издању Етнографског института САНУ изашла je из штампе нова монографија "Космологика - Контекстуализација популарне космологије". Књига је посвећена развоју идеја о пореклу и природи универзума од најранијег доба човечанства, па до последњих космолошких теоријских модела. Oсветљена је динамика дијалога филозофије и религије у интерпретацији савремене научне космогоније, то јест теорије Великог праска. Анализиран је културолошки значај научних теорија за савремено друштво. Аутор монографије је др Милан Томашевић, научни сарадник Етнографског института САНУ.

Ново издање погледајте и преузмите са адресе: https://etno-institut.co.rs/storage/452/600eb4734b26d_Kosmologika.fin.pdf