У едицији МЕТРООН: Извори за етнологију и антропологију објављена су два нова издања. Публикацију „Мапе и сећања“ потписују проф. др Драгана Радојичић, научна саветница Етнографског института САНУ и др Ивана Башић, виша научна сарадница Етнографског института САНУ. У њој ауторке на својеврстан начин читаоце упознају са актерима, просторима, временима и догађајима који су директно повезани са географским картама које су етнолози користили током етнолошких истраживања и које су данас део архиве Етнографског института САНУ. Књига је посвећена Невенки Спасојевић Нени, дугогодишњој сарадници Етнографског института САНУ, у знак захвалности за њен предан рад у нашој установи.

Књига Љиљане Бубњевић, архивисткиње Архива Војводине и проф. др Драганe Радојичић, научнe саветницe Етнографског института САНУ "Мозаик архивске блискости – антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора", у фокус ставља архивске изворе које су ауторке консултовале у Архиву Војводине и архивима Боке Которске. На тај начин креирале су, како кажу, „мозаичку слику минулих епоха“ и то„кроз архивско / антрополошку визуру.“ 

Ново визуелно решење едиције МЕТРООН осмишљено је у сарадњи са Факултетом примењених уметности у Београду (модул Графика и књига), те овом приликом велику захвалност на успешној и плодној сарадњи упућујемо доценткињи мр Оливери Батајић Сретеновић и Александару Симоновићу, мастер примењеном уметнику, алумнисти Факултета Примењених уметности у Београду, који потписују нове корице МЕТРООН-а. 

Нова издања можете преузети овде: Мапе и сећања / Мозаик архивске блискости – антропологија сећања од Панонског до Јадранског мора.