У издању Савеза Срба у Румунији и Етнографског института САНУ, објављена је двотомна монографија Срби у Румунији. Први том, који носи поднаслов „Етнолошка истраживања и синезе: наслеђе, култура, порекло“, потписују др Ивица Тодоровић и др Нина Аксић, сарадници Етнографског института САНУ. У њему се, поред шире теме српско-румунских односа, (пре)испитују различите тематске целине, као што су: српски корени, становништво Баната и њихова свеприсутност, специфичне етничке групе, аутохтоност српског становништва, генетика, језички и мултидисциплинарни показатељи (древно присуство и односи), архаичне културне карактеристике, асимилација, планирани и масивни погром и сл, те се даје преглед до сада реализованих (институционалних и појединачних) истраживања културе Срба у Румунији. Други том, чији су аутори др Милина Ивановић Баришић, др Ђорђина Трубарац Матић и др Бојана Богдановић, носи поднаслов „Етнолошка истраживања Божића, крсне славе и свадбе“. У њему сараднице Етнографског института САНУ износе резултате теренских истраживања божићних, славских и свадбених обичаја у српским заједницама у Поморишју, Банатској Црној Гори, Дунавској клисури, Пољадији и централном делу Западног Баната, која су реализована у оквиру вишегодишњег пројекта Истраживање културе и историје Срба у Румунији у организацији Центра за научна истраживања културе Срба у Румунији.