Етнографски институт САНУ покренуо је нову едицију – Метроон: Извори у етнологији и антропологији, чији је циљ објављивање примарних извора, како оних архивских сведочанстава о временима на која нам је сећање остало само у фрагментима, тако и оних актуелних, који настају за време актуелног теренског рада антрополога и етнолога. У оквиру нове серије монографских издања, објављена је прва публикација под називом "Архив и антропологија сећања". На основу дугогодишњег искуства у раду са архивским изворима, као и на основу досадашње примене архивистике у антропологији, ауторка др Драгана Радојичић, научна саветница Етнографског института САНУ, указује на значај архива, архивалија и архивских извора при анализи одређених културних феномена.

Издање је доступно онлајн на адреси: https://etno-institut.co.rs/storage/422/5f80b40e88591_Dragana-Arhiv-ceo-fin-10-new.pdf