Објављена је трећа свеска Гласника Етнографског института САНУ за 2021. годину. Тема актуелног броја је „Kултура 'нове нормалности' – локалне и глобалне перспективе“. Темат има за циљ да читаоцима понуди увиде у различите аспекте утицаја пандемије ковида 19, од теоријских увида у питања која се тичу јавног здравља, преко политичке анализе последица кризе па до етнографија повезаних са специфичним друштвеним групама, попут, рецимо, ученика или старије генерације. Радови представљени у овој свесци, поред осталог, нуде драгоцено промишљање важних феномена, „ухваћених“ у моменту у коме су се дешавали, тиме, поред осталог, документујући поједине фазе пандемијске реалности које су подложне рапидним променама у све убрзанијој реалности. Уредници темата су сарадници Етнографског института САНУ др Весна Трифуновић и др Иван Ђорђевић.

Издање 69 Број 3 ГЕИ можете преузети са адресе: https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/45.