Објављена је друга свеска Гласника Етнографског института САНУ за 2020. годину. Тема актуелног броја је "Научни рад и род". Уредници темата су др Младена Прелић, виши научни сарадник Етнографског института САНУ и др Милан Томашевић, научни сарадник Етнографског института САНУ.

Издање 68 Број 2 ГЕИ погледајте и преузмите са адресе:  http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/41