Објављена је друга свеска Гласника Етнографског института САНУ за 2022. годину. Темат у актуелном броју „Одрастање из антрополошке перспективе", посвећен др Александру Крелу, један је од резултата пројекта Age and Generations in Serbia and Bulgaria: Anthropological studies који је реализован у оквиру међуакадемијске сарадње Бугарске академијe наука и Српске академије наука и уметности. У темату је објављено шест радова у којима су сарадници Етнографског института САНУ и Института за етнологију и фолклористику са Етнографским музејом при Бугарској академији наука размотрили неколико врло значајних проблема у области антропологије детињства, приступајући им са различитих теоријских и методолошким позиција. Заједнички именитељ свих радова је то да се заснивају на емпиријским истраживањима конкретних студија случаја.

Уредница темата је др Јадранка Ђорђевић Црнобрња, виша научна сарадница Етнографског института САНУ, а темат је посвећен нашем прерано преминулом колеги др Александру Крелу који је у српској етнологији и антропологији дао изузетно значајан допринос проучавању друштвених и културних пракси карактеристичних за период детињства.  

Издање 70 Број 2 ГЕИ можете преузети са адресе: https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei.